Obiective

În vederea realizării priorităţilor asumate, precum şi pentru îndeplinirea mandatului şi viziunii, CSU Ştiinţa Bucureşti îşi canalizează întreaga activitatea pe trei axe prioritare:

A. Dezvoltarea instituțională

Obiective strategice:

I. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
Obiective specifice:

1. Obţinerea unui spaţiu adecvat pentru sediul social în care activitatea să se desfăşoare în condiţii optime
Indicatori de performanţă:
Incheierea unui contract în vederea deţinerii unui spaţiu având ca destinaţie sediu social.

2. Obţinerea unor noi săli/terenuri de antrenament
Indicatori de performanţă:
Încheierea unor contracte avantajoase din punct devedere financiar pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire sportivă şi organizarea de evenimente sportive.

II. REDIMENSIONAREA APARATULUI ADMINISTRATIV AL CSU ŞTIINŢA BUCUREŞTI
Obiective specifice:

1. Crearea de noi secţii sportive
Indicatori de performanţă: Nr.de secţii sportive înfiinţate.

2. Redimensionarea aparatului administrativ al instituţiei în funcţie de dezvoltarea acesteia.
Indicatori de performanţă:
Număr de compartimente în concordanţă cu atingerea obiectivelor şi misiunii instituţionale.
Creșterea numărului de personal administrativ în concordanţă cu nevoile instituţionale.

B. Dezvoltarea și promovarea activității sportive a clubului

I.Obiective strategice:

Obiective specifice:
Afilierea la alte federaţii sportive şi atragerea unui număr mai mare de sportivi şi antrenori cu performaţe în domeniu

Indicatori de performanţă:
1. Număr de afilieri
Promovarea pe plan naţional şi internaţional a Clubului Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti
2. Număr de sportivi şi antrenori cu performante relevante în domeniu

Obiective strategice:

1. Obţinerea de performanţă sportivă de către fiecare secţie sportivă a clubului
Indicatori de performanţă: Poziţia ocupată pe ramură de sport

2. Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu instituţii similare de prestigiu din ţară şi străinătate şi cu firme reprezentative activând în domenii de interes,

Indicatori de performanţă: Număr de parteneriate realizate

3. Organizarea de competiţii sportive în ţară, precum şi participarea activă la asemenea evenimente organizate de instituţii similare din ţară şi străinătate;

Indicatori de performanţă:
– Număr de manifestări organizate
– Număr de manifestări la care a participat

4. Obținerea de sponsorizări şi donaţii pentru creşterea bugetului alocat unor acţiuni concrete;

Indicatori de performanţă: Valoarea sponzorizărilor şi donaţiilor

5.Dobândirea unui rol de lider pe ramură de sport:

Indicatori de performanţă

C. Susținerea activității sportivilor, antrenorilor și staff-ului tehnic

Obiective strategice
1. Obținerea de sponsorizări şi donaţii pentru creşterea bugetului destinat alocaţiei de hrană şi a indemnizaţiilor sportivilor şi staff-ului tehnic
Numărul de sponsorizări/donaţii

Dezvoltarea infrastructurii sportive universitare