ORGANIZARE ȘI
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

ORGANIZARE ȘI ORGANIGRAMA

CSU Știința – Politehnica București este un club polisportiv finanțat de Ministerul Educației și UNSTPB (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București), care funcționează după o strategie occidentală de management și bune practici.

Asemenea universităților americane și vest-europene, Știința București și-a propus să transforme studenții ambițioși în sportivi cu performanțe, iar pe sportivii ambițioși în indivizi preocupați și de carieră și de formarea lor profesională.

În prezent, clubul are 12 secții sportive: FOTBAL, BASCHET, HANDBAL, VOLEI, RUGBY, MOTOCICLISM, KEMPO, ALPINISM ȘI ESCALADĂ, ATLETISM, BRIDGE, TENIS, SNOOKER.

Clubul are o organizare pe orizontală, sub reprezentarea directă a managerului clubului funcționând managerii secțiilor sportive și echipele lor.

Conducerea încurajează un grad mare de inițiativă, responsabilitate și independență pentru toți reprezentanții clubului.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, SECRETARIAT, INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENT SPORT

SECȚII PE RAMURĂ SPORTIVĂ

CONDUCERE

Clubul este condus de un Consiliu de Administrație alcătuit din 4 membri și 1 președinte

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE Valentin Năvrăpescu – prorector UNSTPB, valentin.navrapescu@upb.ro
MEMBRU Mihaela Netolitzchi, Director departament DEFS-K, mihaela.netolitzchi@upb.ro
MEMBRU Florin Stănculeanu, Director Dezvoltare Patrimoniu UNSTPB, florin.stanculeanu@upb.ro
MEMBRU Vlad Andronescu, Membru CSU Știința București, vlad@stiintabucuresti.ro
MEMBRU Victor Mihailescu, Director CSU Știința București, victor@stiintabucuresti.ro

VICTOR MIHĂILESCUDirector

CONDUCERE EXECUTIVĂ

Victor Mihăilescu, cel mai tânăr director al unui club sportiv universitar în 2012, din 2002 în comunitatea Politehnica, absolvent A&C în 2007. Consecvent și dedicat clubului, a dezvoltat constant Clubul ajungând de la 2 echipe în 2012, la clubul multisportiv cu performanțe în peste 10 sporturi de astăzi.

ANGAJAȚI

12 ANGAJAȚI

1 FUNCȚIE DE CONDUCERE

SPORTIVI LEGITIMAȚI ÎN ANUL 2022: 449

FOTBAL

HANDBAL

MOTOCICLISM

ATLETISM

BASCHET

BASCHET 3X3

KEMPO

BRIDGE

VOLEI

VOLEI PLAJĂ

RUGBY

ALPINISM &
ESCALADĂ

CARIERE & VOLUNTARIAT

Clubul Sportiv Universitar Știința – Politehnica București

FII VOLUNTAR PENTRU PERFORMANȚĂ!

PROGRAME ȘI STRATEGII

În vederea realizării priorităţilor asumate, precum şi pentru
îndeplinirea mandatului şi viziunii, CSU Ştiinţa Bucureşti îşi
canalizează întreaga activitatea pe trei axe prioritare:

1. DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Obiective strategice:
I. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
Obiective specifice:
1. Obţinerea unui spaţiu adecvat pentru sediul social în care activitatea să se desfăşoare în condiţii optime
Indicatori de performanţă: Incheierea unui contract în vederea deţinerii unui spaţiu având ca destinaţie sediu social.
2. Obţinerea unor noi săli/terenuri de antrenament
Indicatori de performanţă: Încheierea unor contracte avantajoase din punct devedere financiar pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire
sportivă şi organizarea de evenimente sportive.
II. REDIMENSIONAREA APARATULUI ADMINISTRATIV AL CSU ŞTIINŢA BUCUREŞTI
Obiective specifice:
1. Crearea de noi secţii sportive
Indicatori de performanţă: Nr.de secţii sportive înfiinţate.
2. Redimensionarea aparatului administrativ al instituţiei în funcţie de dezvoltarea acesteia.
Indicatori de performanţă: Număr de compartimente în concordanţă cu atingerea obiectivelor şi misiunii instituţionale, Creșterea numărului
de personal administrativ în concordanţă cu nevoile instituţionale.

2. DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI

I.Obiective:
1. Afilierea la alte federaţii sportive şi atragerea unui număr mai mare de sportivi şi antrenori cu performaţe în domeniu
Indicatori de performanţă: Număr de afilieri, Număr de sportivi şi antrenori cu performante relevante în domeniu
2. Obţinerea de performanţă sportivă de către fiecare secţie sportivă a clubului
Indicatori de performanţă: Poziţia ocupată pe ramură de sport
3. Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu instituţii similare de prestigiu din ţară şi străinătate şi cu firme reprezentative activând în domenii
de interes,
Indicatori de performanţă: Număr de parteneriate realizate
4. Organizarea de competiţii sportive în ţară, precum şi participarea activă la asemenea evenimente organizate de instituţii similare din ţară şi
străinătate;
Indicatori de performanţă:Număr de manifestări organizate,Număr de manifestări la care a participat
5. Obținerea de sponsorizări şi donaţii pentru creşterea bugetului alocat unor acţiuni concrete;
Indicatori de performanţă: Valoarea sponzorizărilor şi donaţiilor
6.Dobândirea unui rol de lider pe ramură de sport:
Indicatori de performanţă: Locurile obținute în competiții

3. SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVILOR, ANTRENORILOR ȘI STAFF-ULUI TEHNIC

Obiective strategice
1. Obținerea de sponsorizări şi donaţii pentru creşterea bugetului destinat alocaţiei de hrană şi a indemnizaţiilor sportivilor şi staff-ului tehnic
Indicatori de performanţă: Numărul de sponsorizări/donaţii

RAPORT DE ACTIVITATE

An după an ne apropiem de atingerea obiectivelor noastre strategice și, în fiecare an, ne stabilim obiective specifice clare și ambițioase. Pentru detalii, descărcați rapoartele noastre de activitate.

SURSE FINANCIARE ȘI BUGET

SURSE FINANCIARE

Clubul este finanțat de Ministerul Educației Naționale, UNSTPB (Universitatea Națională de Știință și Tehnică Politehica București) și partenerii privați,

40%

40%

20%

Clubul Sportiv Universitar Știința – Politehnica București

PARTENERI

BUGET ANUAL / BUGETUL PE SECȚII

BILANȚ CONTABIL

EXECUȚIA BUGETARĂ