Legislație

Legislație: organizarea și funcționarea instituției

Legea Educației Naționale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

Legea Educației Fizice și Sportului: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199626#A79

Hotarârea Guvernului 1447/2008 Norme financiare pentru activitatea Sportivă: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87490

Regulament cadru de organizare și funcționare a cluburilor sportive universitare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/137371

Metodologie privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195603

Legea Educației Naționale

Legea Educației Fizice și Sportului

Hotarârea Guvernului 1447/2008 Norme financiare pentru activitatea Sportivă

Regulament cadru de organizare și funcționare a cluburilor sportive universitare

Metodologie privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare