Legislație

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

LEGISLAȚIE

Legea Educației Naționale: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/271898

Legea Educației Fizice și Sportului: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199626#A79

Legea nr. 245 / 2023 pentru modificarea și completarea-legii-educației fizice și sportului nr.69/2000: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263660

Hotarârea Guvernului 1447/2008 Norme financiare pentru activitatea Sportivă: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87490

Regulament cadru de organizare și funcționare a cluburilor sportive universitare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/137371

Metodologie privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195603